Procedure
  De opvang     Kosten     Contact & Links  
Algemeen:
Startpagina

Procedure

Contact
Via deze site of GOBInzicht ontstaat het eerste contact.
Een bemiddelingsmedewerker bezoekt u thuis en tijdens dit bezoek probeert zij een goed beeld te krijgen van wensen en ideeën over de opvang.

Bemiddeling
Vervolgens vindt op voorstel van de bemiddelingsmedewerker een kennismakingsgesprek plaats tussen beide partijen bij de gastouder thuis.

Overeenkomst tussen ouders en gastouder
Wanneer ouders en gastouder het eens zijn legt de bemiddelingsmedewerker de afspraken over de opvang en verzorging vast in een “Overeenkomst tot gastouderopvang”. Deze wordt getekend door ouders en gastouder.

Evaluatiegesprekken
De opvang begint met een proefperiode van zes weken. Daarna vindt er bij de gastouder of ouder thuis een evaluatiegesprek plaats tussen de gastouder, de ouders en de bemiddelingsmedewerker. Gezamenlijk wordt gekeken of er aanpassingen of veranderingen in de opvang nodig zijn. Wanneer alle partijen tevreden zijn over de opvang wordt deze voortgezet. Het evaluatiegesprek wordt jaarlijks herhaald en wordt vastgelegd in een verslag.

Kassiersfunctie
GOBInzicht regelt het betalingsverkeer tussen ouders en gastouders. De gastouder noteert alle opvangdagen en –uren op een urenlijst. Op de laatste opvangdag van de maand tekenen ouder en gastouder de urenlijst.

Op de website van GOBInzicht vindt u o.a. informatie over Kinderopvangtoeslag en inschrijfformulieren.
Afspraak maken via GOBInzicht » Website